Menu

GDPR

Stresscoaching
 1. INDLEDNING

I det følgende kan du læse Easy Life Coachings politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på Easy Life Coachings hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester (elektronisk post).

Når du færdes på Easy Life Coachings hjemmeside, tilmelder dig Easy Life Coachings nyhedstjenester eller indgår abonnementsaftale med Easy Life Coachings, er vilkårene i denne persondatapolitik gældende. Når du færdes på hjemmesiden er Easy Life Coachings cookiepolitik desuden gældende. Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte Easy Life Coachings hjemmeside og nyhedstjenester.

Easy Life Coaching værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

Easy Life Coaching betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

 

 1. EASY LIFE COACHINGS INDSAMLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Easy Life Coachings behandling af dine personoplysninger lever op til de enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser. Easy Life Coaching gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Easy Life Coaching ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Når du benytter dig af vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet og at kunne sende dig de relevante nyhedsbrev mv. Easy Life Coaching indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på Easy Life Coachings hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden samt tilmelding til vores nyhedstjenester.

Easy Life Coaching
Middelbovej 18
8960 Randers SØ

 

 1. HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLES?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

 1. Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”,
 2. hvilken browser du bruger
 3. hvilken ip-adresse du har, samt
 4. eventuelt hvilket brugernavn du har.

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid kan finde cookiepolitikken frit tilgængeligt på Easy Life Coachings hjemmeside, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du besøger vores hjemmeside.

Kontaktoplysninger:

 • Fulde navn
 • E-mailadresse

 

 1. FORMÅLET MED INDSAMLINGEN OG OPBEVARINGSPERIODE.

Easy Life Coaching indsamler dine kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve og markedsføring til dig, samt for at kunne oprette abonnementsaftalen med dig.

Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig, herunder nyhedsbreve og anden relevant markedsføring vedrørende Easy Life Coachings tilbud og services samt for at kunne opfylde abonnementsaftalen.

Easy Life Coaching opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldtEasy Life Coachings nyhedstjenester og/eller har en abonnementsaftale. Hvis du framelder dig denne/disse tjeneste(r) igen og ikke har en abonnementsaftale, sletter Easy Life Coaching dine personoplysninger inden for 30 dage.

 

 1. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom.

I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

 

 1. RET TIL INDSIGT I DINE PERSONOPLYSNINGER, MULIGHED FOR SLETNING OG KLAGEADGANG

I forhold til det/de samtykke(r) du har givet Easy Life Coaching i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten, kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Easy Life Coaching behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse tilEasy Life Coaching ved at skrive til denne e-mailadresse: kontakt@easylifecoaching.dk. Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Easy Life Coaching på ovennævnte mailadresse.